Статут

На  оснивачкој Скупштини, одржаној дана 10. децембра 2016. године у Пожаревцу, Косовска бр. 73, са почетком у 12.00 сати усвојен је следећи

 

 

 

СТАТУТ

политичке партије руске националне мањине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

НАЗИВ ,СЕДИШТЕ, ЗАСТУПАЊЕ

Назив партије ( ћирилично писмо ): СРБСК0 РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ

          Скраћени назив партије ( ћирилично писмо ): ВУКОВИ     

          Седиште партије : Пожаревац, Косовска 73

           Заступање партије : Партију заступа и представља  председник партије, који има право да овласти и друга лица за заступање и представљање партије.

 

 

Члан 2

                                                          СИМБОЛИ ПАРТИЈЕ

Грб партије : облика квадрата у чијој позадини се налазе заставе Србије и Русије, које се спајају, а испред којих су орлови,а испод орлова су вукови и то један са једне, а други са друге стране.

Застава : правоугаоног облика , на којој се налази грб партије, а назив партије је исписан ћирличним писмом.

Химна : Химна вукова

Преподобни Сергије, дај нам снаге вучије, дај нам срце јуначко у Христу Богу истрајно.

Достојни да будемо, душу своју чувајмо, веру своју бранимо, љубав праву градимо.

Ој, Србијо, чујеш ли, како зову Вукови, твоји верни синови Немањића духови.

Ој, Србијо, моли се, часним крстом осени се, за спасење рода свог да нас чува Господ Бог.

Ој, Русијо, чујеш ли, како зову Вукови Рајевскога пукови.

Слава : Свети Сергије Радоњешки, Св. Сава

Печат :

Печат је округлог облика. У средишту печата налази се грб партије, а по ободу ћирлично исписан текст : СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ.

Штамбиљ је правоугаоног облика. У средини се налази грб, а изнад грба ћирлично исписан текст : СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА. Испод грба стоји ћирлично исписан назив ВУКОВИ.

Извршни одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб, а по ободу текст: СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ  – ИЗВРШНИ ОДБОР“ исписан ћириличким писмом.

Покрајински одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб, а по ободу текст: СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ   и назив покрајине, исписан ћириличким писмом.

Окружни одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб, а по ободу текст: СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ   и назив округа, исписан ћириличким писмом.

Градски одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб, а по ободу текст: СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ “ и назив града, исписан ћириличким писмом.

Општински одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб, а по ободу текст: СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ“ и назив општине, исписан ћириличким писмом.

 

Органи партије имају свој печат, као и штамбиљ, на којима ће се наћи и име партијског органа коме припадају. За израду печата и штамбиља партијских органа мора да постоји писмена сагласност председника.     

Члан 3

Симболи партије се без дозволе Председништва, не могу користити у сврхе које нису политичке.

Члан 4

Печат и штамбиљ партије се чувају тако да нису лако доступни другима, осим оној особи којој су писаним путем поверени и користе се искључиво за одређену верификацију.                                 

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ

Члан 5

СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ (у даљем тексту партија) представља  политичку партију националне мањине слободно и добровољно удружених грађана како руске националне мањине, тако и свих оних који су емпатични према руском народу. Партија ће деловати у складу са Уставом  Републике Србије и законским  прописима. Партија тежи залагању  ка  јединству, самоорганизовању, деловању, представљању и заступању припадника руске националне мањине, као и њихових интереса. Циљ деловања партије јесте остваривање Програма СРБСКО РУСКЕ ПАРТИЈЕ ВУКОВИ демократским деловањем и парламентарним путем. Идеја је да дође до повезивања путем језика, културе, друштвено и економских питања братских народа, као што Русија и Србија то и јесу и на тај начин да се омогући што квалитетнији суживот руске националне мањине у Србији.

СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ своје политичко деловање посвећује борби за истину о величини и значају србско-руског савезништва и нераскидивог пријатељства братских народа, идеји слободе за србски и руски народ, за људе и човека као највеће вредности за које су се херојски борили и Срби и Руси учествујући четири пута у ослободилачким ратовима као савезници и никада на супротним странама. Таква искуства, наслеђе и баштина, нас чине одговрним да сачувамо историјско и национално достојанство и памћење, да заједничким напором изналазимо решења за независнију позицију земље у међународној заједници, да се заустави деструкција земље, њено осиромашење и дехуманизација односа међу људима.

СРБСКО РУСКА ПАРТИЈА ВУКОВИ заступају јавно, научно утемељену истину о заједничким борбама и односима ова два народа, истих корена, исте вере и исте основе језика и писма.

Члан 6

 

Програмски циљеви :

 

За СРБСКО РУСКУ ПАРТИЈУ ВУКОВИ програм није нешто ново, већ историјска тековина, аманет који нам је дат у завештању Стефана Немање.

 

 1. Завештање земље:

 

ВУКОВИ ће поштовати Устав Републике Србије и све законе Републике Србије и на тај начин давати конкретну подршку руској националној мањини у остваривању њеног колективног права тако да се никада не осете као грађани другог реда, активно учествовати да би се идентитет руске националне мањине очувао, као и сва права и могућности које су им загарантоване. Основни циљ Странке је окупљање чланова и симпатизера руске националне мањине у Републици Србији у спровођењу и подржавању тежњи друштвеног самоорганизовања и оснивања институција и удружења којим је заједнички циљ очување националног идентитета. Програм Партије подразумева учествовање припадника руске националне мањине у политичком животу државе Србије, која је слободна, независна, економски развијена, богата и способна да својим грађанима руске националности омогући живот поштујући владавину права, слободу избора, право на рад, школовање, здравствену заштиту, пензију, просперитетност највишег нивоа и активно учествовање руске националне мањине у културном, образовном и верском животу Републике Србије. ВУКОВИ ће се залагати за међународно повезивање округа Србије са губернијама у Руској Федерацији.

 

 1. Завештање крви:

 

ВУКОВИ се јасно и недвосмислено залажу за што ближу сарадњу и удруживање православних земаља као што су Србија и Русија и приступању Евроазијском савезу. Желимо придруживање страначким асоциацијама из Русије, Белорусије и Казахстана и њиховим партнерским организацијама у складу поштовања Устава и закона Републике Србије. Странка ће се залагати и за сваки вид повезивања руског и српског народа на свим просторима на којима ова  два народа живе, било као већински народ или мањинске заједнице.

 

 1. Завештање гробова и костију:

 

ВУКОВИ се залажу за очување и одржавање гробова, свих места где леже кости оних који су овој земљи дали допринос. Споменика, гробља погинулих Руса у Србији је пуно. Задатак ВУКОВА је да будним оком прате, чува и отргну од могућег заборава.

 

 1. Завештање неба и звезда

 

Слободно небо је небо безбедно за лет. То је небо које даје слободу. Развој унутрашње и спољне безбедности, повећање престижа службе у војсци, враћање обавезног служења војног рока је нешто зашта се ВУКОВИ залажу. Залагаћемо се за хитно приступање Србије ОДКБ-у (Организација за колективну сарадњу и безбедност коју предводи Русија).

 

 1. Завештање језика:

 

У складу са Уставом и законима Републике Србије ВУКОВИ ће се залагати  за право руске националне мањине на очувању посебности: избори и коришћење личног имена, право на употребу матерњег језика, право на службену употребу језика и писма. У свом деловању залагаћемо се за популарисање изучавања руског језика у српским школама и обезбеђивање стипендија за најтелентованије ученике за школовање у Русији. Иницираћемо сарадњу између образовних установа из Србије са образовним установама из Русије стипендирање талентованих и најбољих ученика, размену знања и искустава. Популарисање и очување руске културе и  очување националног идентитета руске мањине у Србији, биће нам превасходни циљ. Трудићемо се да део богате српске културне баштине представимо у Руској федерацији.

 

 1. Завештање цркава:

 

На територији Републике Србије налази се велики број цркава и манастира. Утицај србских и руских монаха и свештеника се надограђује. Такође, велики је и број манастиришта. ВУКОВИ ће се залагати за обнову манастиришта.

 

 1. Завештање државе:

 

Као што је већ речено, основни циљ ВУКОВА је окупљање чланова и симпатизера руске националне мањине у Републици Србији, у спровођењу и подржавању тежњи друштвеног самоорганизовања и оснивања институција и удружења којима је заједнички циљ очување националног идентитета. Програм ВУКОВА подразумева учествовање припадника руске националне мањине у политичком животу државе Србије, која је слободна, независна, економски развијена, богата и слободна да својим грађанима руске националности омогући живот поштујући владавину права, слободу избора, право на рад, школовање, здравствену заштиту, пензију, просперитетност највишег нивоа и активно учествовање руске националне мањине у културном, образовном и верском животу Републике Србије.

 

 1. Завештање власти

 

Слобода и правда мора да буде доступна свима. Само разумна спољна политика спроводи на крају само један циљ – повећање благостања људи и гаранције њихове безбедности. Нове могућности за развој, за грађане и предузећа, интеграција међународних пројеката. Покренути Србију, значи и пробудити Евроазијску идеју. Залажемо се за приступање Србије Евроазијском савезу. Чланство у Евроазијском Савезу представља главни приоритет за будућност Србије.. Русија поприма облике светске силе у економском смислу. И са једне стране имате европске банке, која пљачкају нашу привреду и грађане, а са друге стране имате пројекте гасовода,нафтовода и термоелектрана. Евроазијски савез Русије, Белорусије и Казастана као оснивачима и Јерменијом и Кригистаном, пројекат је конфедеративног савеза држава са јединственим политичким, економским, војним, социјалним и културним простором. То је први Савез у свету по простору више од 20 милиона километара квадратних, са првокласним природним богаствима, и седми по броју ставноника, са више од 180 милиона житеља. Овај Савез има шести бруто друштвени производ у свету од готово 3 трилиона долара. Мора се преиспитати и коректовати политика која је Србију довела у садашњи положај, прекунути погубну политику «Европска унија по сваку цену», ревизија свега погрешног и погубног по србске грађане и друштво, подразумевајући како политичке, тако и економске, финансијске и чиниоце друге врсте. Странка се не ограђује од сарадње са Европоском унијом, али та сарадња треба да се гради на равноправним основама, а не као до сада, уцењивачком политиком и ултиматумима од стране ЕУ. Јачање судског система на принципима независности, транспарентности и правичности,  пооштравање казне за кривична дела насилног карактера, пре свега за злочине које су почињени против деце, као и за терористичке акте. Владавина права подразумева поделу власти на законодавну, извршну и судску. За једнаку примену закона надлежна је независна судска власт. Србија мора да функционише као правна држава, јер ће само на тај начин уживати поверење свих својих грађана и представљати сигурно место за прилив страних улагања и развој домаће привреде. Борићемо се за заштиту судија и јавних тужилаца од политичких притисака, мора се обезбедити судијским и јавнотужилачким помоћницима предност у избору на правосудне функције. Преиспитаћемо функционисање нових правосудних професија – приватних извршитеља и јавних бележника и борити се за укидање парадржавних регулаторних тела и агенција јер се злоупотребљавају за партијско запошљавање. Залагаћемо се за доношење Закона о испитивању порекла свих политичара и тајкуна од 1990. године, као и Закон о агентима страног интереса и контроли финансирања НВО из иностранства (свака НВО која се финансира капиталом из иностранства мора у свом називу носити префикс «страни агент» и законски пооштрити санкције свим одговорнима за кршење Устава Републике Србије). Укинути чиповање свих јавних исправа и личних докумената.  Наше политичко деловање ће бити усмерено и ка развоју модерног политичког система, који ће дати прилику да свима, укључујући и највише мале друштвене групе, да се чују и да буду укључене у процесе државног и јавног управљања, да буду сигурни да у нашој земљи нема обесправљених и беспомоћних људи.

 

 1. Завештање књиге и писма

 

Језик је богатсво сваког народа, његов идентитет и његова лична карта. Чувањем језика чувамо себе и свој национални идентитет. Имамо обавезу да заштитимо своје писмо – ћирилицу. Утицаћемо да се већи број културних  програма из Русије нађе на медијском небу Србије. Потрудићемо се да се што више књига са руског преведе на србски, као и да се што више књига са србског преведе на руски. У свом деловању залагаћемо се за популарисање изучавања руског језика у српским школама и обезбеђивање стипендија за најтелентованије ученике за школовање у Русији. Иницираћемо сарадњу између образовних установа из Србије са образовним установама из Русије стипендирање талентованих и најбољих ученика, размену знања и искустава. Популарисање и очување руске културе и  очување националног идентитета руске мањине у Србији, биће нам превасходни циљ. Трудићемо се да део богате српске културне баштине представимо у Руској федерацији.

 

 1. Завештање песме и свирке

 

Кроз културну баштину словенске браће потрудићемо се да што боље представимо словенску душу управо кроз игру и песму. То је могуће остварити преко сарадње са удружењима и друштвима руске националне мањине односно српско-руских друштава која делују на територији Републике Србије. Уставом и законом Републике Србије загарантовано је право на неговање културе и традиције – култура и традиција је основа постојања свих и та различитост треба да буде основа која ће у својој централној бити имати управо човека. Кроз само изражавање, кроз неговање, чување и очување, кроз развијање, преношење и јавно испољавање националне, етичке, културне, верске и језичке посебности постиже се неотуђиво индивидуално и колективно право сваког човека, сваког представника националне мањине. Да би се идентитети очували, да би се развијали по Уставу Републике Србије и њеним законима, постоји право и дата је могућност оснивања културних, уметничких, научних установа, друштава и удружења у свим областима.

 

 1. Завештање имена србских

 

Именом дајемо себи идентитет. Потребно је радити на популаризацији старих словенских имена, јер и на тај начин чувамо сами себе од заборава.

 

 

 

ЧЛАНСТВО У ПАРТИЈИ

 

Члан 7

 

Члан партије може да постане сваки пунолетан грађанин Републике Србије, који својевољно прихвата Програм и Статут партије и добровољно потпише приступницу.

 

 

 

 

Члан 8

 

Лице које прихвата Програм и Статут партије и потпише приступницу  мора да буде предложено од већ постојећег члана партије, који као предлагач сноси одговорност за предложеног члана.

 

Члан 9

 

У случају да особа, која би да постане члан и која се слаже и прихвата Програм и Статут и за коју постоји предлог већ постојеег члана партије, не уме да се потпише, овера приступнице врши се путем кажипрста у присуству два сведока.

 

Члан 10

 

Члан партије не сме својим понашањем да нанесе штету угледа партије ни по ком основу, нарочито по питању верске, националне или полне припадности.

                                

Члан 11

 

Члан партије не може истовремено да буде члан и других политичких странака и организација.

Члан партије не може да учествује у олитичким активностима, давању потписа и сличним дешавањима других партија, организација и удружења без писмене сагласности Председништва, коју Председништво добија на Главном одбору.

                                                                 

Члан 12

 

                                                    ПРАВА ЧЛАНА ПАРТИЈЕ

 

Сваки члан има право да износи своје мишљење, своја искуства, да брани и изражава своја убеђења путем аргументованих критика, под условом да не вређа достојанство других чланова, као и достојанство саме партије.

Сваки члан има право да учествује у деловању партије, да бира и буде биран у партијске органе и да без икаквих последица, при учешћу у раду органа партије износи мишљења и заузима ставове о питањима о којима се расправља и одлучује.

Сваки члан партије има право на заштиту ако буде дискредитован или му буду угрожена права због припадности партији.

 

Члан 13

 

ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ПАРТИЈЕ

 

Члан партије обавеѕан је да доприноси раду партије, да реализује циљеве партије, да делује у политичким акцијама у складу са политиком партије, да придобија нове чланове, да обавештава грађане о политици партије, да брани партију од неоправданих критика, да испуњава и све остале обавезеу складу са Статутом, Програмом и Правилницима.

 

                                                                   Члан 14

                                                        

ПРИСТУПНИЦА

Изјава о приступању партији или приступница мора да садржи следеће податке :

Име и презиме особе која би да приступи, као и име једног родитеља

Јединствени матични број

Адресу и контакт телефон, као и електронску адресу

Занимање

Ранија политичка чланства

Очекивања од партије

Датум потписивања, као и место

Такође, мора да стоји и име и презиме, партијска функција,као и контакт особе која је предлагач.

 Приступницу морају да потпишу и особа која је предлог за члана и предлагач.

На приступници мора да се нађе и простор за саму верификацију, коју врши општински одбор, односно, градски одбор, као и централа партије, а верификација  подразумева потпис и датум,као и печат.

 

Члан 15

                                              

У случају да општински или градски одбор одбије верификацију, особа која жели чланство у партији упућује молбу заједно са изјавом о одбијању чланства Извршном одбору партије.Рок за упућивање молбе је 15 дана, а Извршни одбор у року од 30 дана мора да донесе одлуку и обавести подносиоца молбе.Ако и Извршни одбор одбије, особа која жели да приступи има право приговора Статутарној комисији партије, која ће у року од 30 дана да донесе одлуку, која је коначна.

 

Члан 16

 

ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА

 

Евиденцију чланства воде Општински и Градски одбори партије за чланове са своје територије. Централа партије води јединствену електронску евиденцију свих чланова партије у складу са Статутом Странке и чува у посебним регистраторима све оригиналне приступнице.

 

Електронска база података садржи:

Име, име једног родитеља и презиме

Пребивалиште и адресу

Јединствени матични  број грађанина – члана партије

Број контакт телефона

Е маил адресу

Датум учлањивања у Странку

Датум престанка чланства у Странци

                                                 

Члан 17

 

Општинки, односно, градски одбори на крају сваког месеца централи партије шаљу оригиналне приступнице.

 

ЧЛАН 18

 

Сваки члан добија чланску карту, које издаје Председништво партије благовремено.

 

Члан 19

 

 

Чланови партије могу бити и Удружења, покрети, Клубови, под условом да се њихови Статути и Програми, као и Правилници не супротстављају Статуту, Програму и Правилницима партије.

 

                                                                     Члан 20

 

Захтев за колективно учлањење се упућује Председништву преко општинског, односно, градског одбора, које даље захтев прослеђује Извршном одбору, а Извршни одбор захтев анализира, тумачи и заједно са својим мишљењем прослеђује и излаже на седници Главног одбора, на коме се и одлучује по принципу просте већине.

                                                        

Члан 21

 

Одлуком Главног одбора се прецизирају права и обавезе колективних чланова

 

Члан 22

 

Са сваким колективним чланом се појединачно потписује уговор, који утврђује права и обавезе обе стране и сваки уговор верификује Извршни одбор.

 

 

Члан 23

 

Партија може имати и почасне чланове.

Предлог за почасног члана може да да сваки члан, тако што упућује предлог Извршном одбору.

    

                                                           

Члан 24

 

Из редова почасних чланова могуће је изабрати оне који ће бити на почасним функцијама, што разматра и усваја Председништво.

Члан 25

 

Деловање супротно Програму и Статуту нарушава углед партије и тиме њених чланова.Тада се спроводе дисциплинске мере.

 

Члан 26

 

Дисциплинске мере су : опомена, суспензија, искључење

 

                                                                    Члан 27

 

Одбори не могу да донесу дисциплинску меру, већ као предлог шаљу на разматрање Извршном одбору, Статутарној и Надзорној комисији у зависности ког типа је непримерено деловање одређеног члана.

 

                                                                   

Члан 28

 

Проблем непримереног деловања се разматра и на Главном одбору излагањем председника Извршног одбора.

 

Члан 29

 

У случају хитности Извршни одбор излаже Председнику и председник доноси одлуку.

 

Члан 30

 

Ако је члан искључен има право приговора у року од 7дана у писаној форми. Приговор се улаже Председништву. У случају да Председништво одбије, постоји могућност жалбе Статутарној комисији.

 

Члан 31

 

Емотивне  везе између чланова партије нису дозвољене, осим у одређеним ситуацијама и појава таквих веза се сматра повредом партијске дисциплине.

 

Члан 32

 

Чланство у партији престаје Изјавом о иступању, искључењем  или смрћу члана.

 

ОРГАНИ ПАРТИЈЕ

                 

Члан 33

 

КОНГРЕС

ГЛАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИШТВО

ПРЕДСЕДНИК

ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

СЕКРЕТАРИЈАТ

ИЗВРШНИ ОДБОР

САВЕТ СТРАНКЕ

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

НАДЗОРНА КОМИСИЈА

 

 

Члан 34

 

Конгрес је највиши орган партије.Може бити радни и изборни.

Радни конгрес заседа бар једном у току две године.

Изборни Конгрес партије се одржава сваке пете године. Изборни Конгрес може бити редован и ванредан.

 

Члан 35

 

Конгрес чине чланови Главног одбора, функционери партије и делегати. Број делегата одређује се посебном Одлуком Председништва, која је прошла кроз представљање и усвајање на Главном одбору.

 

 

Члан 36

 

Делегати се бирају у општинским, односно, градским одборима.

 

 

Члан 37

 

Конгрес партије сазива председник. Предлог дневног реда утврђује Председништво.

                

Члан 38

 

Ванредни Конгрес се може сазвати и писменим захтевом Председништву, које потписује бар једна трећина од свих уписаних и у централи верификованих чланова партије. Рок сазивања ванредног Конгреса је 30 дана .

 

Члан 39

 

Конгресом преседава председник

 

Члан 40

 

Конгрес заседа ако је присутно више од половине делегата.

Гласање је јавно, осим ако се на Конгресу не одлучи другачије.

 

Члан 41

 

Одређена одлука се сматра донетом, ако је за њу гласало више од половине присутних на Конгресу.

 

Члан 42

 

Чланови статутарне и надзорне комисије имају право активног учествовања,али немају и право гласа, што такође важи за било коју плаћену функцију унутар партије.

 

 

Члан 43

 

НАДЛЕЖНОСТИ КОНГРЕСА ПАРТИЈЕ

 

Конгрес усваја Статут и Програм, као и допуне и измене Програма и Статута, утврђује Програм,политику и деловање партије. Усваја и разматра извештаје о раду органа партије између два Конгреса. Доноси одлуку о престанку рада партије.Такође, доноси и правилник о свом раду.

Бира председника, потпредседнике, чланове Главног одбора,

 

Члан 44

 

ГЛАВНИ ОДБОР

 

Између два заседања Конгреса, Главни одбор је највиши орган.

Главним одбором преседава председник партије или Главни координатор.

Мандат чланова Главног одбора траје пет година.

Председници општинских, односно, градских одбора су по функцији чланови Главног одбора.

Тачан број чланова и начин избора чланова утврђује Извршни одбор.

Како чланове Главног одбора поставља Конгрес, ако је потребно коптирати нове или донети решење о престанку функције старим члановима Главног одбора Извршни орган доноси ту одлуку,

Главни одбор заседа најмање 4 пута годишње.

 

 

Члан 45

 

НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ОДБОРА

 

Утврђује предлог Програма, политике и деловања партије и упућује Конгресу на усвајање.

Одлучује о учешћу партије на изборима. Партија може да учествује самостално или у коалицији и то на свим нивоима или на појединим.

Одлучује о формирању Изборног штаба партије.

Доноси одлуке, закључке, препоруке и слично што је потребно за партију.

Главни одбор утврђује политичке ставове у складу са Статутом и Програмом партије.

Доноси Правилник о унутрашњој организацији у партији.

Доноси правилник о дисциплинској одговорности.

Доноси Правилник о свом раду.

Усваја годишњи буџет.

Усваја годишње извештаје одбора и радних тела,као и савета.

Одлучује о свим другим питањима значајним за рад странке.

 

Члан 46

 

Председник има право да на седницу Главног одбора позове и друга лица, али она немају право гласа и њихово присуство се тумачи у својству гостију.

 

 

Члан 47

                      

ПРЕДСЕДНИШТВО

 

Председништво партије чине :

Председник, заменици, потпредседници, генерални секретар, председник статутарне и надзорне комисије, главни координатор.

 

         

Члан 48

 

Ако партија има почасног председника и он је у саставу Председништва

 

 

Члан 49

 

Почасни председник ако га има, као и председници комисија и / или било који функционер са плаћеном функцијом у партији имају право да активно учествују на седницама Представништва,али немају право гласа.

 

Члан 50

 

Председништво представља политичко оперативни орган, који редовно заседа, анализира и заузима политичке ставове. Председништво врши контролу рада партије на свим нивоима.

 

Члан 51

 

Мандат Председништва траје пет година.

 

Члан 52

 

Председништво је надлежно да :

 

Припрема седнице Главног одбора

Спроводи одлуке Конгреса и Главног одбора

Доноси одлуку о распуштању Покрајинских, Окружних, градских, односно, општинских одбора

Поставља поверенике за Покрајински, окржни, градски, однносно, општински одбор.

Предлаже кандидате за одређене страначке функције : председника партије, потпредседнике, генералног секретара и остале, који су ттако дефинисани Статутом.

Предлаже кандидате за комисије

Бира портпарола

Утврђује коначне листе за одборнике, посланике

Доноси Правилник о свом раду

Одлучује о оснивању општинских, односно, градских канцеларија

Обавља све друге послове који су утврђени Статутом и Правилницима

        

Члан 53

 

Председништво заседа најмање четири пута у току месеца.

Седнице председништва се могу одвијати и телефонским путем, по принципу умрежености, као и путем умрежених порука.

 

Члан 54

 

Одлука са Председништва се сматра усвојеном ако је за њу гласало више од половине чланова Председништва.

       

Члан 55

 

Седнице Председништва сазива и њима председава председник или лице које је председник овластио.

Седнице председништва су могуће ако постоји половина чланова који су присутни било физички, било умреженим телефонским или интернет могућностима.

 

 

Члан 56

 

Председник партије

 

Лице које заступа и представља партију како у земљи, тако и у иностранству јесте председник партије.

Председник заступа партију у правном смислу, осим ако за заступање није дао  писмено овлашћење, које је оверено код нотара или у суду другом лицу.

Председник партије има права и дужности финансијског налогодавца, а може да овласти писменим путем и друго лице.

Председник партије остварује контакте са јавношћу. Има право да закључује споразуме са другим организацијама или појединцима у земљи и у иностранству.

 

Члан 57

 

Председник партију заступа без ограничења.

 

Члан 58

 

Акт о избору председника мора да садржи лично име, јмбг, адресу и кратку биографију.

 

Члан 59

 

Мандат председника траје пет година.

Члан 60

 

Овлашћења председника

 

Председник води, заступа и представља партију у складу са законом, Статутом,Програмом у земљи и у иностранству.

Руководи партијом и врши контролу рада партијских органа

Одлучује о сазивању Конгреса

Даје предлоге Конгресу, Главном одбору, Председништву,Извршном одбору и другим партијским органима

Предлаже кандидате за потпредседнике партије

Предлаже кандидата за Генералног секретара

Даје сагласност за формирање коалиција на свим нивоима

Утврђује критеријуме за утврђивање листа за одборнике и посланике

Делегира задужења функционерима странке

Утврђује надлежности потпредседницима

 

Сазива и председава седницама Главног одбора и Председништва партије

У хитним случајевима, како би се спречиле нежељене последице по функционисање партије има право да доноси одлуке и пуноважно одлучује, а такође и да разрешава партијске функционере и распушта одборе.

Именује чланове Изборног штаба

Ако процени да је неопходно може да сазове седницу било ког органа партије или одбора и да њоме председава и да одлучује.

Именује своје заменике и дефинише њихова задужења.

Може да суспендује члана партије до окончања дисциплинског поступка.

Ако је потребно, преузима хитне мере у обустављању извршења одлуке  било ког органа у циљу заштите партије.

Обавља и све друге послове које му повери Конгрес или други орган.

 

 

Члан 61

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

 

У зависности од партијских  потреба, партија може имати једног или више заменика.Заменика именује председнк.

Заменик председника је дужан да прати рад партије и да помаже, замењује и обавља послове, које председник повери.

 

Члан 62

 

                Мандат заменика партије траје пет година

 

Члан 63

 

Овлашћења заменика председника партије, као и дужности даје председник у писаној форми.

 

Члан 64

 

У случају неиспуњена дужности, штетном утицају партије прдседник има право да разреши дужности заменика пре истека мандата.

                                                        

ЧЛАН 65

 

ПОТПРЕДСЕДНИК ПАРТИЈЕ

 

Партија може имати једног или више потпредседника.

Потпредседници се бирају на Конгресу на предлог председника.

Потпредседници помажу, прате рад и организацију партије, координирају рад у областима политичког деловања за која су задужена.

Сваки потпредседник добија задужење за одређено поље, односно, област.

 

Члан 66

 

Главни координатор је лице, које поставља председник партије у циљу што боље координације. Он координира активности чланова Председништва, Главног и Извршног одбора. Надгледа спровођење активности и одлука.

 

Члан 67

 

Мандат Главног координатора траје 5година и може услед неадекватно обављене дужности да буде разрешен од стране председника и пре истека мандата.

 

Члан 68

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ПАРТИЈЕ

 

Секретаријат партије чине :

Генерални секретар

Секретар за међународну сарадњу

Секретари радних тела

Технички секретар

 

Члан 69

                                    

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 

Генералног секретара бира Конгрес на предлог председника.

Прати, организује активности на нижим нивоима партијског деловања.

Стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди.

Предлаже Председништву Правилник о раду.

Координира свој рад са радом портпарола.

Извршава налоге председника партије, као и послове које му повери Главни одбор, Председништво, Извршни одбор,као и Конгрес.

Такође, врши и друге послове одређене Статутом

 

Члан 70

 

Генерални секретар подноси свој извештај председнику и Конгресу

 

Члан 71

 

Дужности, обавезе и права секретара за међународну сарадњу, као и техничког секретара и секретара радних тела доноси Председништво посебним Правилником.

Члан 72

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Извршни одбор представља извршно-политички орган партије.

Чланови Извршног одбора су :

Чланови Председништва, секретаријат, председници радних тела.

 

Члан 73

 

Извршни одбор има могућности за свој рад ако је присутно више од половине чланова.Одлуке Извршног одбора се сматрају усвојене ако за њих гласа већина у односу на укупан број присутних чланова.

 

 

Члан 74

 

Седнице Извршног одбора могу да се одржавају и умреженим интернет путем.

 

Члан 75

 

Извршни одбор сазива председник странке или лице које је председник овластио.

 

Члан 76

 

Извршни орган доноси Правилник о свом раду.

 

Члан 77

 

Извршни орган врши координацију рада на терену и то рад Покрајинских, Окружних, Градских, односно, општинских организација.

Извршни орган извршава одлуке Конгреса и Главног одбора.

Извршни орган разматра и даје предлоге Председништву за вођење кампање и предлоге везане за предизборне и постизборне коалиције.

 

Члан 78

Главни координатор

 

Координира активности чланова председништва, Главног и Извршног одбора. Надгледа спровођење одлука Главног одбора и Председништва.

                       

Члан 79

                               

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Надзорна комисија (надзорни одбор) је контролно надзорни орган партије.

Надзорну комисију чине три члана.

Има председника, потпредседника и члана.

Чланови надзорне комисије не могу бити бирани у друге партијске органе.

Мандат члана надзорне комисије траје пет година.

 

ЧЛАН 80

 

На крају сваке године надзорна комисија предаје писани извештај о спровођеној унутрашној контроли партије Педседништву.

 

Члан 81

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 

Статутарна комисија је самостални партијски орган.

Чине је три члана, од којих један председник, један потпредседник и један члан.Мандат траје пет година.

 

ЧЛАН 82

 

Статутарна комисија тумачи Статут партије, као и друга документа.

Статутарна комисија припрема нацрт измена и допуна Статута и осталих партијских докумената.

Тумачи усклађеност одлука органа партије са Статутом.

Решава жалбе на одлуке о искључењу.

Оцењује статутарност избора.

Тумачење Статута може затражити сваки члан партије.

Тумачење статутарне комисије је коначно.

 

 

ЧЛАН 83

 

РАДНА ТЕЛА ПАРТИЈЕ

 

Радна тела партије су саветодавна тела, која прате и разматрају појаве из свог делокруга, предлажу решења и помажу у припреми остваривања Програма и стратегије партије.

Радна тела својим предлозима помажу председнику и председништву у дефинисању укупне политике и доношењу одлука од значаја за политичко деловање.

Радна тела разматрају стратешка питања из своје области, која су од важности у државном и политичком карактеру.

Свако радно тело доноси Правилник о свом раду, које мора да потпише председник или лице које председник овласти као сагласност.

 

ЧЛАН 84

 

Свако радно тело има свог председника, потпредседника и секретара.

Извештаје о свом раду подноси Главном одбору, Извршном одбору, председнику.

 

ЧЛАН 85

 

Овим Статутом није предвиђен број радних тела.

 Број радних тела зависи од интересовања и области које су од значаја.

 

                 

ЧЛАН 86

Радна тела су :

Политички савет

Савет пензионера

Савет младих

Савет за верска и национална питања

Савет за породицу

Савет за интернет

Савет за маркетинг

Савет за економију

Савет за здравство

Савет за привреду

Савет за пољопривреду

Савет за безбедност

 

 

 

ЧЛАН 87

 

Политички савет даје препоруке за креирање партије. Чине га истакнути познаваоци политике и политичких прилика.

 

ЧЛАН 88

 

Савет младих је орган партије чији је циљ активно укључивање младих чланова.Задатак им је решавање   проблема младих преузимање одговорности за формирање укупне политике земље уз очување традиционалних вредности и интеграцију у савремене међународне токове.

Савет младих чине лица која су навршила 18година живота и немају више од 30 година живота.

 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРТИЈЕ

 

ЧЛАН 89

 

Партија свој рад остварује преко Покрајинске, Окружне,Градске, односно, општинске, односно, месне организације.

 

Организационе јединице локалног и покрајинског карактера учествују у формирању и спровођењу политике која има локални и покрајински карактер у складу са Програмом и Статутом партије.

 

ЧЛАН 90

 

Мандат органа организација које су у предходном члану набројане, траје две године.

                            

ЧЛАН  91

 

МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Месну организацију чине сви чланови партије, који имају пребивалиште на територији одређене месне заједнице, дела месне заједнице, дела града, села или др. насеља.

 

ЧЛАН 92

 

Месни орган бира месни одбор, који има чланове, секретара, потпредседника и председника.

 

ЧЛАН 93

 

Месни одбор рукови радом на територији месне организације усваја план рада месног одбора, предлаже кандидате за чланове општинског, односно, градског одбора, предлаже кандидате за одборнике са територије своје месне организације, спроводи одлуке општинског, односно, градског одбора.

 

 

 

ЧЛАН 94

 

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Општинску организацију партије чине сви чланови Партије са територије Општине.Општинска организација се формира ради вођења политике партије на територији Општине.

 

ЧЛАН 95

 

Органи општинске организације

 

Скупштина

Општински одбор

Извршни општински одбор

Председник општинског одбора

 

ЧЛАН 96

 

Избор чланова Општинског одбора, Извршног одбора и председника се врши на Изборној скупштини, која се редовно одржава сваке две године.

 

ЧЛАН 97

 

Одлуку о броју делегата, који учествују на Изборној скупштини доноси као предлог Председништву партије сваки општински одбор. Да би предлог био усвојен мора да постоји писмена сагласност Председништва.

 

ЧЛАН 98

 

Изборна скупштина се спроводи јавним гласањем, осим ако се не одлучи другачије уз потврду писмену од стране Председништва.

                                                     

ЧЛАН 99

 

Скупштина општинске организације партије може бити радна и изборна.

Радна се одржава бар једном у току године.

Скупштину сазива председник општинске организације.

Одлука се доноси на Скупштини ако за њу гласа више од половине присутних.

 

ЧЛАН 100

 

Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна се одржава сваке друге године и њу сазива председник Општинске организације. Ванредну скупштину може да сазове Председништво,ако то захтева једна четвртина чланова општинске организације. 

 

ЧЛАН 101

 

Скупштина општинске организације одлучује о Извештају о раду , који подноси председник Општинског одбора.

Скупштина општинске организације бира, разрешава, потврђује избор председника и чланова Извршног и Општинског одбора.

Скупштина општинске организације утврђује кандидате за одборнике са своје територије и листу предлога шаље Председништву на верификацију. Председништво писменим путем потврђује или одбија дате предлоге.

Скупштина доноси Правиник о свом раду, који мора да буде верификован од стране Извршног одбора партије.

Скупштина разматра и остала питања од важности за партију, на нивоу локалне самоуправе.

 

Члан 102

 

Општински одбор руководи радом општинске организације.

Општински одбор чине : председник општинског одбора, потпредседник општинског одбора, секретар општинског одбора и чланови општинског одбора. Број укупних чланова општинског одбора одређује Скупштина општинског одбора.

 

ЧЛАН 103

 

Општински одбор организује рад Партије на територији Општине, води политику Партије на територији Општине, спроводи одуке органа партије на својој територији

                                   

ЧЛАН 104

 

Извршни општински одбор чине председник, потпредседник,секретар.

Координира радом општинског одбора, даје предлоге општинском одбору.Учествује у доношењу дневног реда за седнице општинског одбора

ЧЛАН 105

 

Општински одбор има свој печат,за који је одговоран искључиво председник општинског одбора.

ЧЛАН 106

У случају разрешења са функције председника општинског одбора, председник који се разрешава дужности дужан је да печат врати Председништву партије најкасније у року од 7дана од дана разрешења-

 

ЧЛАН 107

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРТИЈЕ

Градску организацију партије чине сви чланови Партије са територије Града.Градска организација се формира ради вођења политике партије на територији града.

ЧЛАН 108

Органи градске организације

 

Скупштина

Градски одбор

Извршни градски одбор

Председник градског одбора

Секретаријат

Радна тела

 

ЧЛАН 109

 

Избор чланова градског одбора, Извршног градског одбора и председника се врши на Изборној скупштини, која се редовно одржава сваке две године.

 

                                                     

ЧЛАН 110

 

Одлуку о броју делегата, који учествују на Изборној скупштини доноси као предлог Председништву партије сваки градски одбор. Да би предлог био усвојен мора да постоји писмена сагласност Председништва.

 

ЧЛАН 111

 

Изборна скупштина се спроводи јавним гласањем, осим ако се не одлучи другачије уз потврду писмену од стране Председништва.

                                                     

ЧЛАН 112

 

Скупштина градске организације партије може бити радна и изборна.

Радна се одржава бар једном у току године.

Скупштину сазива председник градске организације.

Одлука се доноси на Скупштини ако за њу гласа више од половине присутних.

 

ЧЛАН 113

 

Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна се одржава сваке друге године и њу сазива председник градске организације. Ванредну скупштину може да сазове Председништво,ако то захтева једна четвртина чланова градске организације. 

 

ЧЛАН 114

 

Скупштина градске организације одлучује о Извештају о раду , који подноси председник градског одбора.

Скупштина градске организације бира, разрешава, потврђује избор председника и чланова Извршног и градског одбора, секретаријата и радних тела градске организације.

Скупштина градске организације утврђује кандидате за одборнике са своје територије и листу предлога шаље Председништву на верификацију. Председништво писменим путем потврђује или одбија дате предлоге.

Скупштина доноси Правиник о свом раду, који мора да буде верификован од стране Извршног одбора партије.

Скупштина разматра и остала питања од важности за партију, на нивоу локалне самоуправе.

                                                           

Члан 115

 

Градски одбор руководи радом градске организације.

Градски одбор чине : председник, потпредседник или потпредседници градског одбора, градски секретар, технички секретар градског  одбора и чланови градског одбора. Број укупних чланова градског одбора , као и број потпредседника и секретара који чине секретаријат одређује Скупштина градског одбора.

 

ЧЛАН 116

 

Градски одбор организује рад Партије на територији Града, води политику Партије на територији града, спроводи одуке органа партије на својој територији

ЧЛАН 117

 

Извршни градски одбор чине председник, потпредседник,односно, потпредседници,секретар, председници радних тела.

Координира радом градског одбора, даје предлоге градском одбору.Учествује у доношењу дневног реда за седнице градског одбора

 

ЧЛАН 118

 

 

Градски одбор има свој печат,за који је одговоран искључиво председник градског одбора.

 

ЧЛАН 119

 

У случају разрешења са функције председника градског одбора, председник који се разрешава дужности дужан је да печат врати Председништву партије најкасније у року од 7дана од дана разрешења-

 

ЧЛАН 120

 

Окружна партијска организација формира се ради вођења политике партије  и спровођења програма партије на  територији округа.

Окружној партијској организацији припадају сви ћланови партије из тог округа.

 

ЧЛАН 121

 

Органи окружне организације су :

Скупштина окружне организације

Окружни одбор

Председник окружног одбора

                          

ЧЛАН 122

 

Скупштина окружне оганизације може бити изборна и радна.

Изборна скупштина може бити редовна или ванредна.

Редовна је сваке друге године и на њој се бира председник окружног одбора, окружни одбор, секретар окружног одбора. Ванредну скупштину може да сазове и Председништво на предлог половине одбора из округа.

Радна скупштина се одржава барем једном у току године.

 

ЧЛАН 123

 

Радна скупштина одлућује о Извештају о раду, који подноси председник окружног одбора и даље тај извештај шаље председништву партије на верификацију. Такође,разматра сва питања од важности за партију на нивоу округа.Доноси Правилник о свом раду,који мора да верификује председништво партије.

 

ЧЛАН 124

 

Скупштину окружног одбора чине председници општинских и градских организација као и изабрани делегати.Број делегата утврђује се Правилником.

 

ЧЛАН 125

ОКРУЖНИ ОДБОР

 

Окружни одбор управља радом окружне организације. Окружни одбор чине сви председници општинских и градских одбора, као и председник окружног одбора и секретар окружног одбора.

 

ЧЛАН 126

 

Окружни одбор координише рад општинских и градских одбора.

Води политику партије на територији округа.

Спроводи одлуке партије на својој територији.

                                        

ЧЛАН 127

 

Окружни одбор има свој печат, за који је одговоран искључиво председник окружног одбора.                                                  

 

ЧЛАН 128

 

У случају разрешења са функције председника окружног одбора, председник који се разрешава дужности дужан је да печат врати Председништву партије најкасније у року од 7дана од дана разрешења-

 

ЧЛАН 129

ПОКРАЈИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРТИЈЕ

 

Покрајинска организација партије формира се ради спровођења политике партије на територији покрајине. Покрајинску организацију чине сви чланови са територије покрајине.

ЧЛАН 130

 

Органи покрајинске организације су :

 

Скупштина

Покрајински одбор

Председник покрајинског одбора

Потпредседник покрајинског одбора

Секретаријат покрајинског одбора

Радна тела покрајинског одбора

 

ЧЛАН 131

 

Скупштину покрајинске организације чине чланови покрајинског одбора, председници окружних, градских,општинских организација.

Број делегата на Скупштини се утврђује Правилником, који мора бити верификован од стране Председништва партије.

               

ЧЛАН 132

 

Скупштина покрајинске оганизације може бити изборна и радна.

Изборна скупштина може бити редовна или ванредна.

Редовна је сваке друге године и на њој се бира председник покрајинског одбора, покрајински одбор, секретар покрајинског одбора. Ванредну скупштину може да сазове и Председништво на предлог половине одбора из покрајине.

Радна скупштина се одржава барем једном у току године.

 

ЧЛАН 133

 

Радна скупштина одлучује о Извештају о раду, који подноси председник покрајинско одбора и даље тај извештај шаље председништву партије на верификацију. Такође,разматра сва питања од важности за партију на нивоу покрајине.Доноси Правилник о свом раду,који мора да верификује председништво партије.                                       

 

ЧЛАН 134

 

Председник покрајинског одбора је по функцији и један од потпредседника партије.

 

ЧЛАН 135

 

ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР

 

    Покрајински  одбор управља радом покрајинске организације. Покрајински одбор чине сви председници општинских и градских одбора, као и председник покрајинског одбора и секретар покрајинског одбора.

 

ЧЛАН 136

 

Покрајински одбор координише рад општинских и градских одбора на територији покрајине.

Води политику партије на територији покрајине.

Спроводи одлуке партије на својој територији.

                                       

 

ЧЛАН 137

 

Покрајински одбор има свој печат, за који је одговоран искључиво председник покрајинског одбора.                                                  

 

ЧЛАН 138

 

У случају разрешења са функције председника покрајинског одбора, председник који се разрешава дужности дужан је да печат врати Председништву партије најкасније у року од 7дана од дана разрешења.

 

ЧЛАН 139

 

Уколико се процени да месни, општински, градски, окружни, покрајински одбор води политику супротно Програму и Статуту, политици и интересима партије, Председништво може донети одлуку о распуштању истих.

У хитним ситуацијама, да би се спречиле нежељене последице по функционисање партије, председник има овлашћење да разрешава председнике и распушта одборе.

                         

 

ИЗМЕНА СТАТУТА И ПРОГРАМА ПАРТИЈЕ

 

ЧЛАН 140

 

ИЗМЕНА ПРОГРАМА

 

Поступак за измену Програма партије покреће председник партије.

Председник одлуку образлаже на Главном одбору.

Председништво странке израђује преднацрт новог Програма.

Сви органи партије морају бити упознати са преднацртом.

О преднацрту се отвара расправа, која траје најмање 15, а најдуже 30 дана од дана предлагања преднацрта.

Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, Председништво сачињава нацрт новог Програма и он се шаље Главном одбору на разматрање и усвајање.

Након усвајања новог Програма на Главном одбору, нови Програм се шаље на усвајање Конгресу.

Конгрес већином гласова од укупног броја присутних делегата гласањем доноси одлуку о усвајању.

                                  

ЧЛАН 141

 

ИЗМЕНА СТАТУТА

 

Одлука о покретању поступка измене Статута садржи разлоге и образложење статутарне комисије.

Статутарна комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима партије.

Сви органи партије морају бити упознати са преднацртом.

О преднацрту се отвара расправа, која траје најмање 15, а најдуже 30 дана од дана предлагања преднацрта.

Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, статутарна комисија сачињава нацрт новог Статута и он се шаље Главном одбору на разматрање и усвајање.

Након усвајања новог Статута на Главном одбору, нови Статут се шаље на усвајање Конгресу.

Конгрес већином гласова од укупног броја присутних делегата гласањем доноси одлуку о усвајању.

 

ЧЛАН 142

 

ЈАВНОСТ РАДА

 

Рад партије је јаван.

Програм, Статут, други акти, саопштења, изборни програм доступни су јавности путем интернета.

Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварује се кроз:

 • Рад у представничким телима;
 • Организовање јавних скупова, трибина и округлих столова;
 • Сарадњу са медијима;
 • Интернет активности;
 • На друге начине којима се успостављају односи са грађанима.

             

ЧЛАН 143

ПОСЛОВНИК О РАДУ И ДРУГИ АКТИ ПАРТИЈЕ

 

Пословник о раду доноси онај орган Партије, односно онај одбор чији се рад Пословником уређује.

Правилнике и друге акте Партије доноси Председништво, изузев кад је Статутом прописано да акт доноси други орган Партије.

Нацрте аката Партије припрема Статутарна комисија.

Акти Партије доносе се већином гласова присутних чланова тела или органа који их доноси, изузев када је Статутом другачије предвиђено.

Измене и допуне аката Партије припремају се и доносе на начин и по поступку прописаном за доношење аката Странке.

 

ЧЛАН 144

Први избор органа  Партије: председника, три потпредседника, заменика председника, генералног секретара, главног координатора, председника и чланове Статутарне комисије, председника и чланова  Надзорног одбора, председнике и чланове радних тела Партије врши се јавним гласањем.

Оснивачку Скупштину сазива Иницијативни одбор и предлаже дневни ред.

Кандидате за избор органа из става 1. овог члана предлаже Иницијативни одбор.

Оснивачку Скупштину чине делегати које именује Иницијативи одбор поштујући родну, старосну и територијалну заступљеност потписника прелиминарне приступнице.

Чланови Иницијативног одбора су лица која су писмено изразила вољу да подрже оснивање Партије и која су суделовала у припреми Оснивачке Скупштине, прикупљању потписа за оснивање Партије и у припремању аката и Програма странке.

Органи Партије из става 1. овог члана бирају се на време, са надлежностима и у саставу који је одређен овим Статутом.

 

ЧЛАН 145

 

Партија се може спојити са другим политичким странкама ради остваривања програмских идеја. Одлуку доноси Главни одбор који одлучује о удруживању Странке у политичке савезе у земљи и иностранству као и о начину на који ће до тог удруживања доћи.

 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ПАРТИЈЕ

 

ЧЛАН 146

 

Лице одговорно за финансијско пословање партије одређује председник писменом одлуком.

 

ЧЛАН 147

 

За вођење књига политичке партије, у складу са књиговодственим и рачуноводственим прописима одговоран је генерални секретар, који цео књиговодствени и рачуноводствени посао ради заједно са осталим члановима секретаријата.

Сам посао књиговодствених и рачуноводствених услуга може бити поверен лицу или агенцији , које има лиценцу за овај посао.

Одлуку о томе доноси Председништво.

               

ЧЛАН 148

 

Партија има свој текући рачун

 

ЧЛАН 149

 

Унутрашњу контролу финансијског пословања врши лице које председник овласти за то.Контрола се врши непосредним увидом у финансијску документацију на основу периодичних извештаја, које подноси особа коју је председник овластио за финансијско пословање.

 

ЧЛАН 150

 

Чланарина у партији није обавезна. Одлуку о чланарини и да ли ће је бити и који је износ доносиће саме организације.

 

ЧЛАН 151

 

Имовина партије је недељива.Имовином располаже председник.

Непокретности које улазе у имовину партије уписују се у јавне књиге.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

ЧЛАН 152

 

Правилник о раду партије доноси онај орган, односно, одбор чији се рад тим Правилником утврђује. Правиник мора бити верификован од стране председништва.

ЧЛАН 153

 

Питања која нису дефинисана овим Статутом утврђују се осталим документима партије.

                                                    

ЧЛАН 154

 

Одлуку о престанку рада, мировању и  обнови делатности партије доноси Конгрес партије.

Лица која се у тренутку престанка рада партије нађу на функцијама унутар партије овлашћени су да предузимају све правне послове и да ако има дугова партије исте исплате.

Лице које је у тренутку престанка рада Партије било на функцији председника Партије, овлашћено је да предузима све правне послове који су неопходни да би се исплатили дугови Партије.

 

Члан 155

У поступку регистрације странке уколико има неких чланова Статута који нису у складу са законом о политичким партијама даје се председнику странке овлашћење да изврши измене и допуне Статута у складу са законом, а да ће те измене и допуне бити верификоване на првом следећем Конгресу партије.

 

ЧЛАН 156

 

Овај Статут ступа на снагу датумом усвајања на Оснивачкој скупштини партије.

 

 

 

У Пожаревцу,                                                                                Председник оснивачке Скупштине

 1. децембар 2016. године Марија Цапић

 

                                                                                  

Back to Top