Председништво

Хаџи Миодраг Срдановић
Заменик председника

 

Сашка Вељановска
Потпредседник

рођена 15.05.1982. године

ING. TEH.

Ђорђе Васић

Генерални секретар

 

 

Војкан Стевић

Потпредседник

Back to Top